De nieuwe generatie Zeeuwse reclamemakers

Frederiksstraat 11
4471 AP Wolphaartsdijk
T 0113 769 011
info@artgoes.nl

 

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Art & D-Sign kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Art & D-Sign, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Art & D-Sign verstrekt.

Art & D-Sign kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

Waarom Art & D-Sign gegevens nodig heeft:

Art & D-Sign verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Art & D-Sign uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Art & D-Sign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Art & D-Sign verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@artgoes.nl. Art & D-Sign zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Art & D-Sign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Art & D-Sign verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Art & D-Sign op via info@artgoes.nl

Art & D-Sign is als volgt te bereiken:

4471 AP Wolphaartsdijk,
Frederiksstraat 11

Telefoon: 0113 769 011
E-mail: info@artgoes.nl

Contact via Whatsapp
Stel uw vraag of offerteaanvraag via Whatsapp!
om te verkopen
moet het opvallen!